Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > ‘กลุ่มซีดีจี’ ประกาศตั้ง GM คนใหม่ ของ “คอนโทรล ดาต้า” ปักธงสู่ผู้นำด้าน “ดิจิทัลเทคโนโลยี” ในประเทศไทย

‘กลุ่มซีดีจี’ ประกาศตั้ง GM คนใหม่ ของ “คอนโทรล ดาต้า” ปักธงสู่ผู้นำด้าน “ดิจิทัลเทคโนโลยี” ในประเทศไทย

//
Comments are Off

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกาศแต่งตั้ง “ทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี” ผู้จัดการทั่วไป นั่งบริหาร “คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย)” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป มั่นใจในศักยภาพการเป็นผู้นำด้าน “อุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี” ที่น่าเชื่อถือของประเทศไทย เผยเป้าปีนี้มุ่งพัฒนา 2 โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ระบบอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Solution) ตรวจสอบตัวตนด้วยลายนิ้วมือหรือภาพใบหน้า ที่มีประสิทธิภาพ และระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital Identity Solution) เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องการยืนยันตนที่มีความน่าเชื่อถือสูง พร้อมสร้างนวัตกรรม และการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าสูงสุด เดินหน้าต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่าบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CDT เป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัทซีดีจี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2511 และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้ปรับโครงสร้างและทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นสมควรแก่เวลาที่ต้องมีการส่งต่อธุรกิจให้แก่ New Generation Leader ขับเคลื่อนองค์กรต่อไป คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี จึงได้แต่งตั้ง คุณทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ของคอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) เพื่อนำความรู้ความสามารถเข้าบริหารงานและยกระดับองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น
“คุณทวีศักดิ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบและสนับสนุนงานให้บริการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ พร้อมทั้งวางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคุณทวีศักดิ์ถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ จะนำพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อพร้อมส่งมอบการบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศไทยต่อไป” นายนาถกล่าว
ด้าน นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยรากฐานที่มั่นคง ประสบการณ์อันยาวนานและทีมงานที่มีศักยภาพ จะทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นนำของเมืองไทยได้ โดยพร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัลเทคโนโลยี นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการจัดการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ มาพัฒนาโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

“จุดมุ่งหมายหนึ่งคือการเร่งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน และเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม โซลูชันและการบริการใหม่ ๆ โดยในปี 2564 นี้ คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) มี 2 โซลูชันหลัก พร้อมให้บริการ คือ 1. ระบบอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Solution) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและพัฒนา และจัดการระบบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลขนาดใหญ่ เพื่อการตรวจสอบตัวตนด้วยลายพิมพ์นิ้วมือและภาพใบหน้า 2. ระบบเอกลักษณ์ทางดิจิทัล (Digital Identity Solution) เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องการยืนยันตน ที่มีความน่าเชื่อถือสูงโดยมุ่งขยายบริการไปยังหน่วยงานรัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ให้มากขึ้น” นายทวีศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 51 ปีที่คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) ได้ให้บริการโซลูชันการจัดการดิจิทัลเทคโนโลยี ทำให้บริษัทฯ ก้าวเป็นผู้นำความเชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด้านฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ครบถ้วน 1 ใน 4 หน่วยงานที่ดีที่สุดของประเทศ และพร้อมเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดการบริหารจัดการข้อมูลด้วยความเชี่ยวชาญ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ พร้อมส่งมอบโซลูชันและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสังคมต่อไป

Comments

comments