Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > “ดีป้า” ไม่รอโควิด เปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบนำร่อง Thailand Smart City ดันเพิ่ม 3 เมืองเตรียมรอเคาะ พร้อมชงไอเดียจัดทำ Thailand Smart City Index

“ดีป้า” ไม่รอโควิด เปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบนำร่อง Thailand Smart City ดันเพิ่ม 3 เมืองเตรียมรอเคาะ พร้อมชงไอเดียจัดทำ Thailand Smart City Index

//
Comments are Off

(กรุงเทพมหานคร) – 24 พฤษภาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ไม่รอโควิด เดินหน้าลุยพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สร้างเมืองเดิมหน้าอยู่ เมืองใหม่ทันสมัย เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ มีการบริการและบริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐ-ภาคธุรกิจและประชาชน มุ่งเน้นประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

ประกาศมอบตราสัญลักษณ์ “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 5 เมืองนำร่อง ภูเก็ต, ขอนแก่น, แม่เมาะ, สามย่าน และ วังจันทร์วัลเลย์
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า โครงการนี้ภายใต้การดูแลและกำกับดำเนินงานของสำนักงานเมืองอัจฉริยะแห่งประเทศไทย ต้องการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมในทุกภูมิภาคภายใต้ลักษณะเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts โดยมีการเห็นชอบมอบตราสัญลักษณ์รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” นำร่องด้วย 5 เมืองสำคัญได้แก่


(1) “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” ตั้งเป้าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ
(2) “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ” พัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครน่าอยู่มุ่งสู่เมืองนวัตกรรมศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
(3) “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง มุ่งเป็นเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ (Eco Town) เพื่อสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่
(4) “สามย่านสมาร์ทซิตี้” กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคม
(5) “เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์” อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเมืองแห่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลของประเทศไทย

เดินหน้าต่อไม่รอโควิด
ดันเพิ่ม 3 เมืองต้นแบบรอเคาะ พร้อมชงไอเดียจัดทำ Thailand Smart City Index
“ยะลาเมืองอัจฉริยะ” มุ่งพัฒนาให้เป็น “เป็นศูนย์กลางดิจิทัลกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เมือง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ค้านักลงทุนเข้าสู่พื้นที่เพื่อฟื้นฟูบทบาทด้านการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
“เมืองศรีตรัง” (Sri-Trang City) มุ่งเน้นการเป็น “เมืองสะอาด สงบ ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยการการจัดผังเมืองรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เช่น ระบบโครงข่ายการสื่อสาร และระบบโครงข่ายของการดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน


“ฉะเชิงเทรา” มุ่งพัฒนาเพื่อรองรับการเป็น “พื้นที่เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัย” ของ EEC โดยพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวทาง Thai Way of Life ซึ่งจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองพักอาศัยชั้นดีรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และทันสมัย ที่มีพื้นที่สีเขียว มีการเดินทางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการจัดการสาธารณูปโภคที่เป็นระดับมาตรฐานสากลตอบโจทย์การเป็นเมืองใหม่สำหรับอยู่อาศัยที่ทันสมัยระดับสากล เพื่อให้ฉะเชิงเทราเป็น “เมืองสะดวกสบายน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มั่งคั่งและยั่งยืน”

พร้อมชงแนวทางการจัดทำ Thailand Smart City Index ที่จะเป็นดัชนีเทียบเคียงกับระดับสากล ส่งเสริมให้เมืองได้เห็นโอกาสและความท้าทาย นำไปสู่การพัฒนาเมืองแบบไม่สิ้นสุดอย่างเป็นระบบ

Comments

comments

You may also like
อีริคสัน
อีริคสัน (Ericsson) โชว์ศักยภาพผู้นำ 5G ระดับโลกในงาน MWC 2023
ครม. ไฟเขียวการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัล และการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ
“ดีป้า” พลิกโฉมการให้บริการดิจิทัล รุกเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ “TECHHUNT” พร้อมเสิร์ฟเทคดิจิทัล 500 รายการแก่ผู้สนใจ พบกันวันนี้บน LINE OA: depaThailand
ดีป้า – จังหวัดอุบลราชธานี ปักหมุดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สร้างระบบนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนากำลังคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน