Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > “ผู้ว่าฯอ่างทอง ขานรับนโยบาย ท่านจุรินทร์ ปล่อยรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยปชช.”

“ผู้ว่าฯอ่างทอง ขานรับนโยบาย ท่านจุรินทร์ ปล่อยรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยปชช.”

//
Comments are Off

 

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง, นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง, นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมเป็นประธานในงานปล่อยขบวนรถ ภายใต้ “โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอ่างทอง” ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง ในวันที่ 30 กรกฎาคม2564 จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพ ตลอดจน เป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร เกิดการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

ดำเนินการผ่านรถ Mobile จำนวน 5 คัน ให้บริการประชาชนวันละ 10 จุด ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกตำบล มีสินค้าร่วมรายการจำหน่ายในราคาขายส่งหรือราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านรถ Mobile กว่า 70 รายการ และสินค้าลดราคาพิเศษลดสูงสุดกว่า 40% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด

Comments

comments