Home > ข่าว คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค > อรูบ้า (Aruba) พัฒนาระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ช่วยลดความเสี่ยงอุปกรณ์พกพา คลาวด์ และ อินเตอร์เน็ต

อรูบ้า (Aruba) พัฒนาระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ช่วยลดความเสี่ยงอุปกรณ์พกพา คลาวด์ และ อินเตอร์เน็ต

//
Comments are Off

อรูบ้า (Aruba) พัฒนาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายให้ทันสมัยขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในยุคที่ อุปกรณ์พกพา คลาวด์ และ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กำลังจะครองโลก

Aruba 360 Secure Fabric มาพร้อมกับความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ (analytics-driven) ใหม่ ๆ มีการป้องกันภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัยเพียบพร้อมด้วยนวัตรกรรมเกี่ยวกับ UEBA ที่พัฒนามาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การดูแลความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขององค์กรทำได้ง่ายขึ้น

กรุงเทพมหานคร, อรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์  (NYSE:HPE) ได้ประกาศเปิดตัว Aruba 360 Secure Fabric ชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เป็นเฟรมเวิร์กให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำการขับเคลื่อนการวิเคราะห์ตรวจจับการโจมตีภัยออนไลน์แบบ 360 องศาและตอบโต้ได้ในทันควัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรจากการโจมตีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลาในทุกวันนี้  อรูบ้ายังเป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมหลายประการใน User and Entity Behavioral Analytics (UEBA) โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม  Aruba IntroSpect ทำให้องค์กรต่าง ๆ มีการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติในระบบเครือข่ายโดยใช้ machine-learning ที่ขยายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยเริ่มจากโครงการเล็ก ๆ และขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรขนาดใหญ่ได้ในอนาคต

Gartner ทำการวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามภายในองค์กร (insider threats) พบว่าองค์กรต่าง ๆ ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภายในองค์กรที่เกิดจากผู้ใช้ภายใน (trusted users) ของตนอย่างเพียงพอ ถึงแม้ว่ามีตัวอย่างมากมายขององค์กรที่เคยประสบภัยนี้มาแล้ว  ในข้อเสนอสรุปในรายงานฉบับนี้ของ Gartner ได้แทรกคำแนะนำให้องค์กรลูกค้าของตนตระหนักถึงภัยคุกคามจากภายในที่เพิ่มขึ้นถึง 100 % และ UEBA เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่ควรจะนำมาใช้ป้องกันภัยนี้

เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถระบุภัยคุกคามใหม่ ๆ และไม่รู้ตัวมาก่อนนี้ได้  Aruba 360 Secure Fabric เสนอเพิ่มความสามารถใหม่ให้แก่ระบบความปลอดภัย (security) และทีมงาน IT ด้วยวิธีการที่ครบวงจรในการตรวจจับอย่างรวดเร็วและตอบโต้อย่างทันควันต่อการโจมตีทางไซเบอร์ จากขั้นตอน pre-authorization จนถึง post-authorization อย่างครอบคลุมแม้จะอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายไอทีที่อุปกรณ์มาจากผู้ผลิตที่หลากหลายและสามารถรองรับองค์กรได้ทุกขนาด

องค์ประกอบของ Aruba 360 Secure Fabric มีดังต่อไปนี้ :

  • Aruba IntroSpect UEBA solution: เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม network-agnostic ตัวใหม่ที่ใช้ในการตรวจสอบ (monitoring) อย่างต่อเนื่องและเป็นซอฟต์แวร์ในการตรวจจับการโจมตีที่ก้าวหน้า ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในระดับเริ่มต้นตัวใหม่ และใช้ machine-learning ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบ่งชี้ถึงแนวโน้มการโจมตีซึ่งต่างไปจากการป้องกันความปลอดภัยในระบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง Machine-learning algorithms จะช่วยระบุคะแนนความเสี่ยง (risk score) ที่ขึ้นอยู่กับระดับของการโจมตีและทำการแจ้งเตือนทีมงานดูแลระบบความปลอดภัยได้ทันท่วงที
  • Aruba ClearPass: เป็นโซลูชั่นในการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC) และบริหารจัดการนโยบายความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง สามารถสร้างโปรไฟล์ให้แก่ BYOD และ IoT ทั้งผู้ใช้และอุปกรณ์ มีความสามารถทำการโต้ตอบการโจมตีโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันถูกรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aruba IntroSpect  ซอฟต์แวร์ ClearPass สามารถนำมาใช้ได้กับอุปกรณ์ของทุกผู้ผลิตที่อยู่ในระบบเครือข่าย
  • Aruba Secure Core: ความสามารถในการป้องกันการโจมตีที่จำเป็นถูกฝังอยู่ในตัวอุปกรณ์ของ Aruba ทั้งหมดอันได้แก่ Wi-Fi access point , wireless controller และ switches รวมทั้งในอุปกรณ์ campus core switch และ aggregation switch รุ่น Aruba 8400  ที่พึ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

 

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในระดับเริ่มต้นตัวใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aruba IntroSpect UEBA

Aruba IntroSpect Standard อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IntroSpect UEBA  โดยมีคุณลักษณะใหม่ ๆ ถูกเพิ่มเข้าไปเช่นเดียวกับ Aruba IntroSpect Advanced ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท การเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IntroSpect UEBA ช่วยทำให้ทีม security มีทางเลือกเพิ่มขึ้นและมีวิธีการทำ implement UEBA ที่เร็วขึ้น

Aruba IntroSpect Standard เป็นแนวทางง่าย ๆ ที่องค์กรจะสามารถเริ่มนำระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ UEBA machine learning มาใช้กับแหล่งข้อมูล (data sources) ขั้นพื้นฐานเพียงไม่กี่แหล่ง ช่วยเร่งความเร็วขององค์กรในการทำ time-to-protection ให้แก่ข้อมูลองค์กรและข้อมูลลูกค้า โดยถูกออกแบบมาสำหรับทำการตรวจสอบ และตรวจจับอย่างง่าย ๆ ต่อ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นบ่อย จุดเปราะบาง พฤติกรรมต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายไปจนถึง อุปกรณ์พกพา คลาวด์ อุปกรณ์ IoT และแอพพลิเคชั่นทั้งหมด เพื่อระบุสัญญาณการเกิดของภัยคุกคามได้ก่อนที่จะขยายตัวออกไปและทำสัญญาณเตือน รวมทั้งทำการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ระบบสามารถเรียนรู้จาก common data source จากแหล่งต่าง ๆ อันได้แก่ Microsoft Active Directory หรือ LDAP authentication records อื่น ๆ และ identity information , firewall logs จาก sources อื่นอย่างเช่น Checkpoint , Palo Alto networks หรือ Aruba monitoring (AMON) logs จากโครงสร้างพื้นฐานของ Aruba เอง การโต้ตอบการคุกคามทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ ClearPass ทำการ กัก (quarantine) , จำกัดขอบเขต (restrict) หรือนำออกจากระบบ (remove) ต่อภัยคุกคามที่ระบุได้

ทีม security สามารถเริ่มจากนำ  IntroSpect Standard มาใช้ก่อนแล้วอัพเกรดได้อย่างง่ายดายขึ้นไปเป็น IntroSpect Advanced เมื่อมีความต้องการขยายตัวมากขึ้น

 

ยกระดับความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามได้ตั้งแต่เริ่มต้นเกิดโดยใช้ Aruba IntroSpect Advanced Edition

Aruba IntroSpect  Advanced มีความสามารถในเรื่อง security ที่กว้างมากกว่า IntroSpect Standard ในกาตรวจจับการโจมตีโดยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก data sources ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากกว่า ช่วยในการตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วขึ้น และปรับปรุงการตามล่าภัยคุกคาม การค้นหา และทำการวิเคราะห์ตรวจสอบร่องรอยเชิงลึก (deep forensics) ได้ดีขึ้น โดยประกอบด้วย machine learning model มากกว่า 100 models ทั้งแบบที่ต้องกำกับดูแลและไม่ต้องกำกับดูแล ทำให้สามารถทำ unmatched analytics และ ตรวจสอบร่องรอยจากข้อมูลที่เป็น packet , flow , logs ,alerts , endpoint และรวมถึง traffic ของอุปกรณ์พกพา คลาวด์ และอุปกรณ์ IoT ทั้งหมด เพิ่มความสามารถขององค์กรในการระบุความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลชัดเจน

คุณลักษณะใหม่  ๆ  ของ IntroSpect  Advanced ประกอบด้วย:

  • ระบบรักษาความปลอดภัยอัฉริยะ (Smart Security) ด้วย Dynamic Machine Learning, ทำให้ทีม security สามารถทำการปรับแต่ง analytical model ของ IntroSpect ได้ง่ายโดยดูที่สภาพแวดล้อมของการโจมตีล่าสุดและจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน ประกอบด้วย “chaining”  ที่มี 100+ out-of-the box machine learning models ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง detection scenarios และ จัดทำความสัมพันธ์ของคะแนนความเสี่ยงใหม่ ๆ ได้
  • จัดกลุ่ม อุปกรณ์พกพา คลาวด์ และ IoT โดยใช้ Device Peer Group: ใช้ความสามารถในการทำโปรไฟล์ของ ClearPass จัดกลุ่มอุปกรณ์เข้าเป็นกลุ่ม ๆ ที่เหมือนกันแม้จะรู้เพียง IP address ของมัน  อย่างเช่น ClearPass จะแยกประเภทว่าเป็นกล้องวงจรปิดหรือเซ็นเซอร์ในโรงงาน แล้ว IntroSpect จะเทียบพฤติกรรมของมันกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันตัวอื่น ๆ IntroSpect จะตรวจหาพฤติกรรมที่ผิดปกติของอุปกรณ์โดยเทียบกับตัวอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เป็นความสามารถที่สำคัญมากในการทำให้ UEBA สามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกประเภทของอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะนี้
  • เข้าแก้ไขการโจมตีได้เร็วขึ้นด้วย Integrated Attached Response: ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยเพื่อตอบโต้การโจมตี โดยกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ที่ ClearPass ในทันทีโดยตรงจาก IntroSpect console.

สร้างรากฐานของระบบเครือข่ายให้น่าเชื่อถือและปลอดภัยด้วย Aruba Secure Core

อุปกรณ์ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายทุกผลิตภัณฑ์ล้วนฝัง Aruba Secure Core ไว้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างสูงในการป้องกันระบบเครือข่ายทุกระบบ ประกอบด้วย secure boot , embedded firewall , centralized encryption , deep packet inspection และ intrusion prevention  การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยลดอันตรายจาก physical tempering  ขณะเดียวกันก็ทำการป้องกันและตรวจสอบการจราจรบนระบบเครือข่าย

การนำ Aruba IntroSpect UEBA และ Araba ClearPass เชื่อมเข้ากับ Aruba Secure Core ทำให้สามารถสร้างการป้องกันที่ต่อเนื่องตั้งแต่การค้นหาอุปกรณ์และการตรวจจับการเข้าถึงเพื่อโจมตีและทำการตอบโต้ ช่วยให้ลูกค้าของอรูบ้ามีความสามารถที่โดดเด่นในการตรวจจับการโจมตีและทำการตอบโต้โดยอัตโนมัติหรือวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กร ตั้งแต่การทำ network reauthentication ไปจนถึงการกักหรือทำการขึ้นบัญชีดำผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เป็นภัยคุกตาม

โครงการ Araba Security Exchange : การป้องกันระบบอย่างครบวงจรครอบคลุมอุปกรณ์ของทุกผู้ผลิตที่อยู่ในระบบเครือข่าย

Aruba 360 Security Exchange เป็นโครงการที่ประกอบด้วยพาร์ทเนอร์และแหล่งเทคโนโลยีต่าง ๆ จาก IntroSpect Technology Partner program และ Aruba ClearPass Partner program มีโซลูชั่นด้าน security และโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำมากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ ทำให้ลูกค้าและ channel partners ทำการตรวจสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ง่าย จึงสามารถสร้างระบบให้ใช้งาน (deploy) ได้เร็วและมั่นใจได้ ลูกค้าของอรูบ้ายังสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนในระบบ security เดิมด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับโซลูชั่นของ อรูบ้าได้อย่างราบรื่น เป็นผลดีอันเนื่องมาจากโซลูชั่นของอรูบ้ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความยืดหยุ่นจากการออกแบบมาให้เป็นระบบเปิด (open architecture)

 

เกี่ยวกับอรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์

อรูบ้าหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่ http://www.arubanetworks.com ถ้าต้องการข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลาสามารถติดตามโดยการ follow onTwitter และ Facebook สำหรับการพูดคุยทางเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับ mobility และผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า เยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com.

Comments

comments

You may also like
อรูบ้า (Aruba) ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำบนเมจิกควอแดรนท์ของการ์ทเนอร์ ที่มีความสามารถทางด้านเครือข่ายขององค์กร