Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > AVEVA จับมือ OSIsoft ปลดล็อคศักยภาพแห่งข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

AVEVA จับมือ OSIsoft ปลดล็อคศักยภาพแห่งข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

//
Comments are Off

ผู้นำด้านตลาดซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเปิดตัว “ความฉลาดเชิงประสิทธิภาพ (Performance Intelligence)”
เพื่อสร้างความเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและข้อมูล
กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 28 เษายน 2564 – AVEVA ผู้นำโลกด้านซอฟต์แวร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรม ผนึกกำลังร่วมกับ OSIsoft เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลให้ตรงความต้องการลูกค้าที่กำลังขยายตัวในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม และเร่งเดินหน้าช่วยเปลี่ยนโฉมทางดิจิทัลให้แก่กลุ่มบริษัทดังกล่าว ด้วยการผนวกรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการด้านข้อมูลชั้นนำระดับโลกของ OSIsoft พร้อมด้วยซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมชั้นนำของ AVEVA นั้นจะช่วยปลดล็อค ความฉลาดเชิงประสิทธิภาพ (Performance Intelligence)
ความฉลาดเชิงประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางการจัดการที่เหนือกว่า โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับ Human Insight เพื่อให้เกิดการตัดสินใจได้เร็วและแม่นย้ำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มอุตสาหกรรมเกิดความยั่งยืน อีกทั้งด้วยการจับคู่ความสามารถอันน่าเชื่อถือต่าง ๆ ในระบบ PI ของ OSIsoft กับซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมชั้นนำแห่ง AVEVA ความฉลาดเชิงประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับข้อมูลจำนวนมากและเชื่อถือได้ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องนำไปใช้วัดผลและใช้ทำความเข้าใจวัฏจักรอุตสาหกรรมทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่ความฉลาดเชิงประสิทธิภาพดูจะมีอิทธิพลมากที่สุดนั้นก็คือ ผลิตภาพขององค์กร ความคล่องตัวทางการจัดการ และความยั่งยืน
ตลาดบิ้กดาต้าและระบบวิเคราะห์ข้อมูลทั่วโลกกำลังเติบโตขึ้นอย่างพุ่งทะยาน ได้มีการประมาณมูลค่าตลาดไว้สูงถึง 274 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 โดยการที่จะก้าวเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในตลาดนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ เรื่องขอบเขตและมาตรวัดของข้อมูลทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเจาะลึกข้อมูลข้อมูลทางอุตสาหกรรมในระดับองค์กรจะช่วยลดระยะเวลาขัดข้อง ต้นทุนการผลิต และการใช้พลังงาน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะทำให้ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้นการผสานรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปแบบสู่ระบบดิจิทัลในกลุ่มลูกค้ากว่า 20,000 รายทั่วโลกและศักยภาพด้านปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนบุคลากร อุตสาหกรรม และชุมชุมต่าง ๆ
คุณเครก เฮย์แมน ซีอีโอ บริษัท AVEVA กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ พวกเรากำลังกำหนดนิยามใหม่ที่มากความสามารถให้แก่วงการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม และเมื่อใช้แนวคิดความฉลาดเชิงประสิทธิภาพ เราจะสามารถมองโลกข้อมูลได้จากมุมมองใหม่ ๆ และน่าท้าทาย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเข้าใจในเรื่องห่วงโซ่คุณค่าอันซับซ้อนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและมุ่งไปสู่ความยั่งยืน ผลลัพธ์จากการร่วมมือระหว่าง AVEVA กับ OSIsoft จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถจัดการอุตสาหกรรมอันซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งความสามารถต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นยังเพิ่มระดับความมุ่งมั่นที่ AVEVA ได้ให้ไว้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการจัดการซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นคุณค่าทางธุรกิจได้ ”
คุณฟิลิป ไอเค็น ประธาน บริษั่ท AVEVA กรุ๊ป กล่าวแสดงความเห็นเพิ่มว่า “AVEVA มีศักยภาพ อีกทั้งมีการเติบโตอันยั่งยืน นั่นจึงเป็นรากฐานในการรวมกิจการเข้ากับผู้นำทางการตลาด เช่น OSIsoft เมื่อเราได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสิ่งที่เราเสนอขายและความสามารถอันมีศักยภาพรุ่นใหม่ ๆ ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน จะช่วยทำให้ AVEVA สามารถวางกลยุทธ์ระยะยาวให้ไปสู่ความเจริญเติบโตและความเป็นผู้นำตลาดในด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและการบริหารจัดการด้านข้อมูลได้ ด้วยวิธีการเร่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้เร็วแบบก้าวกระโดดและดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเพื่อเปลี่ยนโฉมทางดิจิทัลต่อไปเรื่อย ๆ ”
ด้านคุณฌาน ปาสคาล ทริกัวร์ ซีอีโอและประธานบริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริก ผู้ดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคู่ค้าพันธมิตรของ AVEVA ยังได้ให้ความเห็นไว้ว่า “AVEVA และ OSIsoft ผนึกกำลังเพื่อรังสรรค์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและสร้างผู้นำทางข้อมูล โดย AVEVA ได้เพิ่มขีดความสามารถขึ้นไปสู่อีกระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนโฉมทางดิจิทัลในวงการอุตสาหกรรมด้วยระบบนิเวศน์ที่กำลังขยายวงกว้างออกไป รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนมากกว่าและมีความเฉพาะทางมากขึ้น อีกทั้งเรายังสนับสนุนแนวคิดแอกนอสติก (agnostic) ของทาง AVEVA ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อนำเสนอโซลูชั่นแบบบูรณาการซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพและความคล่องตัวทางการจัดการ”
“เรากำลังทำงานอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ให้บริการด้านอุตสาหกรรมอันสำคัญยิ่งในสังคม โดยพวกเขาใช้เทคโนโลยีของเราในการทำงานทุก ๆ วันเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทำให้การปฏิบัติงานดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ อีกทั้งยังทำให้โลกทั้งใบหมุนต่อไปด้วยความราบรื่น” กล่าวโดย ดร. เจ แพทริก เคนเนดี้ ผู้ก่อตั้งบริษัท OSIsoft “สิ่งเหล่านั้นได้เป็นแรงผลักดันให้พวกเราผนึกกำลังร่วมกับ AVEVA เพื่อให้เราสามารถขยายขอบเขตและเพิ่มคุณค่าที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับงานสำคัญต่าง ๆ ได้ ”

คุณเฮย์แมนยังได้กล่าวปิดท้ายอีกว่า “การรวมธุรกิจกันในครั้งนี้นับเป็นจุดหมายอันสำคัญยิ่งสำหรับ AVEVA โดยคณะทำงานของเราจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นผู้นำอันคร่ำหวอดและความเชี่ยวชาญพิเศษจาก ดร. เจ แพทริก เคนเนดี้ ทางเรารู้สึกยินดียิ่งที่จะได้ร่วมงานกับคุณแพทริก ในฐานะประธานกิตติคุณ และด้วยความฉลาดเชิงประสิทธิภาพนี้ เรามั่นใจได้ว่า AVEVA กำลังปูทางสู่การเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและข้อมูล จึงนับเป็นสัญญานในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ อันน่าตื่นเต้นในตลาดซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม”

 

Comments

comments

You may also like
Schneider Electric จับมือ AVEVA เปิดโครงการ Schneider Go Green รุ่นที่ 12 ดันเด็กไทยไปแข่งอินเตอร์ฯ ชิงทุนการศึกษาราว 370,000 บาท