Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจ CLMVT EXP 2018 (ปี2) รับเศรษฐกิจยุคใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจ CLMVT EXP 2018 (ปี2) รับเศรษฐกิจยุคใหม่

//
Comments are Off

ผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 สำหรับผู้บริหารระดับแนวหน้าจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย จะส่งผลดีต่อผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในรูปแบบการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ระดับโลกจาก Stanford University และรูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมรุ่นที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 คนจากภาครัฐและเอกชนในประเทศกลุ่ม CLMVT โดยได้รับเกียรติจากนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง Galaxy โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดว่าโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า และก้าวสู่โลกการค้ายุคใหม่ไปด้วยกัน โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนทัศนะ ออกแบบกลยุทธ์ใหม่ๆ ร่วมกัน และเตรียมความพร้อมนักธุรกิจไทยเข้าสู่เวทีการค้าโลกด้วยการผนึกพลังระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนในลักษณะเครือข่ายส่งเสริมซึ่งกันและกัน

“นอกจากการผนึกพลังเป็นเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นจากเวทีนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ และเป็นองค์ความรู้ที่ถูกสอดแทรกในธุรกิจทุกแขนง อาทิ Growth Hacking, Building an International Brand, Innovation Investment for Corporate และ Outward Mindsets เพื่อสร้างความร่วมมือ รวมถึงกิจกรรม pitching เป็นต้น  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก Stanford University จะเปิดมุมมองเศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงประสบการณ์การทำงานจริงในการร่วมพัฒนาธุรกิจ Start Up ใน Silicon Valley นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขระดับนโยบายแต่ละประเทศ ดิฉันจึงมั่นใจอย่างมากว่าผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ นอกจากจะได้รับรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับสถานการณ์โลกธุรกิจปัจจุบัน เวทีนี้ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รับทราบถึงความต้องการและปัญหาที่แท้จริงจากภาคเอกชนด้วย” นางจันทิรา กล่าว

ทางด้านนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการได้รับการออกแบบเป็นหลักสูตร 4 วัน ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT โดยจะใช้เวลา 3 วันครึ่งในการอบรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาด และอีกครึ่งวันเป็นภาคสนามศึกษาการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคการค้าใหม่ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหลักสูตรที่ ไม่ใช่จำกัดเฉพาะภายในห้องเรียน แต่มีภาคสนามที่สามารถเข้าร่วมชมองค์กรระดับแนวหน้าที่มี     ธรรมาภิบาลด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างมิตรภาพทางธุรกิจ และช่องทางการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการลงทุน ดังนั้น ผมจึงมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้”

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือ nea.ditp.go.th

Comments

comments