Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > Muze เผย 5 ตำแหน่งและทักษะสำคัญที่สร้าง Muze สู่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคฯชั้นนำขององค์กรระดับประเทศ

Muze เผย 5 ตำแหน่งและทักษะสำคัญที่สร้าง Muze สู่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคฯชั้นนำขององค์กรระดับประเทศ

//
Comments are Off

 

ในขณะที่โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล หลายธุรกิจจำเป็นต้องปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อแข่งขันกับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เข้ามาดิสรัปต์แนวทางการทำธุรกิจเดิม ซึ่งกลายเป็นความท้าทายที่ทำให้หลายธุรกิจที่ขาดความพร้อม ขาดการเตรียมตัว ไม่สามารถอยู่รอดได้ซึ่งหนทางที่จะสามารถช่วยให้การปรับตัวในการสร้างความแข่งขันในยุคดิจิทัล คือ การเร่งหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เข้าใจและมีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกันกับองค์กร และสามารถช่วยออกแบบ พัฒนาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของผู้บริโภคและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที


Muze เป็นองค์กรด้านเทคฯที่ได้ก้าวสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคฯให้กับองค์กรและธุรกิจระดับประเทศมากมาย เติบโตจากการสร้างทีมดีเวลลอปเปอร์และอีกหลากหลายตำแหน่งสำคัญในองค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อให้ทีมงานได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ทั้งด้าน hard skill และ soft skill ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร และผลักดันทีมงานของ Muze ให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะทัดเทียมกับองค์กรด้านเทคฯระดับโลก จนสามารถสร้าง พัฒนาโซลูชั่น และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีแนวทางการทำงานที่สามารถผสานกับแนวคิดธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศสามารถเดินหน้าเข้าสู่โลกการแข่งขันยุคดิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง

Muze ได้เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจและมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมทีม ซึ่งทุกคนจะได้มีโอกาสร่วมงานกับลูกค้าที่เป็นองค์กรระดับประเทศมากมาย พร้อมกับได้สร้างและฝึกฝนความสามารถเดิมให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่จะเป็นประตูสู่โอกาสการเติบโตในอนาคตข้างหน้า ซึ่งวันนี้ Muze ได้นำ 5 ตำแหน่งที่น่าสนใจขององค์กร พร้อมสรุปทักษะสำคัญที่สร้าง Muze สู่การเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างและพัฒนาโซลูชั่นพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับองค์กรระดับประเทศ
System Analyst (SA) – นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ผู้เปรียบเสมือนรากฐานที่ทำให้ระบบมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะที่จำเป็นของของการเป็น SA ที่ดี คือ ทักษะด้าน System Architect หรือ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถือ ทักษะด้านการเขียนโค้ด (Coding) ทักษะด้านการสื่อสาร โดยสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนให้ผู้อื่นเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย อีกทักษะ ที่ SA ควรมี คือ การหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว (Sharp Learning Curve) และที่สำคัญจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการสร้างเขียน Code และเชี่ยวชาญการออกแบบระบบมาก่อน นอกจากทักษะด้านความสามารถแล้ว SA ยังเป็นตำแหน่งที่ต้องการความเป็น Teamwork และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เนื่องจาก SA ยังต้องเป็นทั้งผู้นำ และที่ปรึกษาให้กับดีเวลลอปเปอร์ ในฐานะ Scrum Master ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการทีม สอนและแนะแนวทางการทำงานให้ดีเวลอปเปอร์สามารถผลิตงานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงสุด
Developer – ผู้ที่มีหน้าที่สร้างสรรค์โซลูชั่นด้านเทคฯ ด้วยการเขียนโค้ดสู่รูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถใช้งานได้จริง ตำแหน่งดีเวลอปเปอร์เปอร์ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ เปรียบเสมือนฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนงานให้เดินไปข้างหน้า และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ดีเวลลอปเปอร์แบ่งออกเป็นหลายฝ่าย คือ Full Stack Developer, Mobile Developer หรือ Development Operations เป็นต้น ซึ่งล้วนต้องเป็นนักพัฒนาที่สามารถแก้โจทย์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยทักษะความเชี่ยวชาญการเขียนโค้ด และยังสามารถใช้ Tech Tools ยุคใหม่ในการช่วยทีมอื่นๆ แก้ปัญหา โดยทักษะสำคัญของ Developer ที่ Muze คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ เทคนิคใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว มีการความกระหายที่จะเรียนรู้ สามารถนำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์และสร้างกระบวนการแก้ปัญหา, Solution, Web หรือ Mobile Application ผ่านการ Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Product Owner (PO) – ผู้ดูแลโปรเจคตลอดกระบวนการตั้งแต่จนจบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างลูกค้า ดีเวลลอปเปอร์ภายในองค์กร และผู้ใช้งาน เป็นเสมือนด่านหน้า ทำหน้าที่ติดต่อ พูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ตั้งแต่การรับบรีฟ ฟังความต้องการของลูกค้า ช่วยออกแบบโปรดักส์ และเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้า ไปจนถึงส่งมอบบงานให้ลูกค้าตามกำหนด ตำแหน่ง PO จึงจำเป็นต้องเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของโปรเจค เรียงลำดับความสำคัญเป็น มีทักษะในการประสานงานและสื่อสารสูง เพราะต้องทำหน้าที่ประสานกับดีเวลลอปเปอร์ในองค์กร เพื่อถ่ายทอดความต้องการและโจทย์ของลูกค้าได้ตรงจุด และผลักดันให้ทีมพัฒนาสามารถออกแบบโปรดักส์ตามที่ลูกค้าต้องการในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการเป็น Product Owner ที่ Muze จะได้มีโอกาสติดต่อร่วมงานกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้เรียนรู้ธุรกิจรอบด้าน ฝึกฝนการใช้วาทศิลป์ในการติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่าย และฝึกไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงในที่สุด
UX/UI Designer – นักออกแบบผู้สร้างสรรค์โปรดักส์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งด้าน UX (User Experience) และ UI (User Interface) เนื่องจากนักออกแบบ UX/UI ต้องมีการศึกษา วิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานโปรดักส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุด และรู้จักการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้โปรดักส์ที่ออกมานั้นมีความสวยงาม น่าใช้ ตอบโจทย์การสร้างแบรนด์ของธุรกิจและใช้งานได้จริง


QA (Quality Assurance) – ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพระบบหรือโปรดักส์ก่อนส่งมอบสู่การใช้งานจริง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่เกิดปัญหาติดขัด ถือเป็นอีกตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งต่อตัวโปรดักส์ ทีมงาน รวมถึงภาพรวมของ Muze โดยทีม QA จำเป็นมีทักษะในการทำ Test case, Test plan, Track bugs รวมถึง สามารถทดสอบซอฟท์แวร์อัตโนมัติ (Automate Test) ร่วมกับ CI/CD ในการหาข้อผิดพลาด เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขป้องกันและพัฒนาซอฟท์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
นอกจาก 5 ตำแหน่งนี้ Muze ยังมีทีมงานอีกหลายตำแหน่งซึ่งล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้ Muze เป็นองค์กรเทคฯที่มีคุณภาพและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการออกแบบและพัฒนาโปรดักส์ด้านดิจิทัลที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังชองลูกค้าได้อย่างเข้าใจและตรงจุด ซึ่ง Muze ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเรียนรู้ของคนในองค์กรเพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตในโลกที่มีการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ และ Muze ยังคงเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ พร้อมพัฒนา สร้างทีมและเดินหน้าสู่โลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทายไปด้วยกัน
นอกจากนี้ Muze เตรียมจัดงาน Muze Career Day เป็นครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กของ Muze เพื่อเฟ้นหาและสร้างทีมดีเวลลอปเปอร์รุ่นใหม่ที่จะมาร่วมทีมกับ Muze รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้รู้จัก Muze มากขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนร่วมงาน “Muze Career Day” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 094 464 6554 หรือ Inbox สอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Muze Innovation หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.jotform.com/form/211799085576471

Comments

comments

You may also like
ส่องวิธีการทำงานของ Muze เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
Muze เผยสมการความสำเร็จสู่การเป็นบริษัทเทคฯชั้นนำที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย