Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > NOSTRA ชี้ช่องใช้ DATA ติดปีกเอสเอ็มอีไทย สู่ Smart SMEs

NOSTRA ชี้ช่องใช้ DATA ติดปีกเอสเอ็มอีไทย สู่ Smart SMEs

//
Comments are Off

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง และ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) แนะเอสเอ็มอีใช้ “แผนที่นอสตร้า” (NOSTRA MAP FOR GIS) ช่วยผนวกข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ กับค่าพิกัดตำแหน่งเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้าง Power of Location Analytics ต่อยอดสู่การเป็น Location Intelligence ที่สามารถนำข้อมูลไปคาดการณ์เสริมแกร่งธุรกิจ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เป็น SMART SMEs ที่มีศักยภาพ หนุนเศรษฐกิจประเทศให้เข้มแข็ง ชี้ข้อมูลเชิงแผนที่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการยุค 4.0 วางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน แม้แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในยุคนี้ ต่างต้องปรับตัวศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR / VR), ปัญญาประดิษฐิ์ (AI), เทคโนโลยี Internet of Things (IoT), เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น โดย NOSTRA Map ถือเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ตลาดยุคดิจิทัล

“NOSTRA Map ให้บริการแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ใน 2 รูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ได้แก่ บริการ MAP FOR GIS สำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ GIS ทั้งยังรองรับการนำข้อมูล Big Data มาทำการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจ บริการ NOSTRA MAP API ในรูปแบบ Cloud Service ที่มีความละเอียดสูง ใช้งานง่าย หลากหลายฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ผู้ใช้สามารถ นำข้อมูลไปใช้งานผ่านแอพพลิเคชันแบบเรียลไทม์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ Application Programming Interface (API) รองรับแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดย SMEs สามารถนำแผนที่ดิจิทัลไปใช้งานได้ด้วยต้นทุนที่รับได้ เนื่องจาก NOSTRA Map เป็นบริการแผนที่ออนไลน์ที่สามารถจ่ายเงินตามปริมาณการใช้ (Pay per use) รวมทั้งยังรองรับการนำข้อมูลมา แสดงผลผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกกันว่า Data Visualization โดย ล่าสุดได้นำข้อมูลฝุ่น PM 2.5 ขึ้นแสดงผลแบบเรียลไทม์บนแผนที่ให้แก่ประชาชน” นายวิชัย กล่าว

นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า NOSTRA Map จะเข้ามาช่วยติดอาวุธให้กับธุรกิจโดยการนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ข้อมูลเชิงธุรกิจ-ยอดขาย, ข้อมูลการทำรายการต่างๆ ของบัตรสมาชิก- บัตรเครดิต, ข้อมูลทรัพย์สิน, ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โดยหากได้นำข้อมูลดังกล่าว เข้ามาแสดงผลเป็นชั้นข้อมูลภาพบนแผนที่ จะทำให้มองเห็นภาพรวม สามารถวิเคราะห์ต่อยอดเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงสูงสุด ปัจจุบัน NOSTRA อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการขนส่งที่ได้นำข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในฐานข้อมูลเข้าไปประมวลผลในระบบเห็นเป็นแผนภาพเพื่อวางแผนการตั้งศูนย์กระจายสินค้า วางแผนการจัดส่ง Delivery หรือศูนย์ให้บริการในอนาคตได้ ภาคธุรกิจจำหน่ายอุปโภคบริโภคสามารถนำรายงานยอดขายเข้ามาแสดงผลอ้างอิงผ่านข้อมูลเชิงพิกัดตำแหน่งเพื่อวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายภาคส่วนที่นำข้อมูลที่มีเพื่อประกอบการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

โดยธุรกิจ SMEs ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ยังพบว่า NOSTRA Map เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง Location Intelligence โดยมีชั้นข้อมูลพิเศษจำนวนมากที่สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนเชิงธุรกิจ เช่น ข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร (Gridded Population Data) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์แผนการให้บริการ สร้างจุดกระจายสินค้า ขยายสาขาใหม่เพื่อสามารถเชื่อมถึงลูกค้าได้มากที่สุด และช่วยจัดการกลยุทธ์การขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงลึก (Extra Content) ข้อมูลพิเศษที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่และรายละเอียดเชิงลึก จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เช่น ในหมวดตำแหน่งของร้านอาหาร นอกจากจะมีแค่ชื่อ และโลเคชันแล้ว ก็จะมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น ประเภทอาหาร, เมนูแนะนำ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์, วันเวลา เปิด-ปิด ,กลุ่มลูกค้าของร้าน, ราคาเฉลี่ยต่อหัว, วิธีการรับชำระเงิน, จำนวนโต๊ะ, ที่จอดรถ, บริการสิ่งบันเทิง ฯลฯ เหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั้งในกลุ่ม B2B และ B2C สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ นายวิชัย กล่าวเสริม

อนึ่ง บริษัท โกลบเทค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี NOSTRA Map พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนการนำข้อมูลภายในองค์กรมาวิเคราห์เพื่อพัฒนาเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ยุค Smart SMEs สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

Comments

comments

You may also like
NOSTRA ตอบรับกระแส EV ชูบริการชุดข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้า และบริการแผนที่ออนไลน์ Map APIs สนับสนุนกลุ่มธุรกิจใน EV charging ecosystem
NOSTRA ส่งซูโลชัน Online Map Service เสริมแกร่งธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ฝ่าความท้าทายในเรด โอเชี่ยน
NOSTRA ส่งแอปฯ Digital Work by NOSTRA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน WFH ชี้ “ทำงานจากทุกที่” คือความท้าทายในยุค Next Normal
NOSTRA สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วย หนุนการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย สู่การปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล