Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > TPS เน้นลดภัยคุกคามระบบการดำเนินงาน (OT) โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ในยุคไซเบอร์ ด้วยโซลูชั่นด้านความปลอดภัยแบบองค์รวม

TPS เน้นลดภัยคุกคามระบบการดำเนินงาน (OT) โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ในยุคไซเบอร์ ด้วยโซลูชั่นด้านความปลอดภัยแบบองค์รวม

//
Comments are Off

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดเผยว่า “ทุกวันนี้ผู้ประกอบการระบบสาธารณูปโภค น้ำมัน การผลิตก๊าซ หรือองค์กรพลังงานทางเลือก มีโอกาสที่จะเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์จากกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรม ที่กำลังวางแผนขัดขวางการบริการและสร้างความเสียหายให้กับองค์ กรต่างๆ โดยมีเป้าหมายโจมตีระบบการทำงานของ Operational Technology (OT) และโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ

แล้วคำถามต่อมาคือเราจะป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงของการโจมตีนี้ได้อย่างไร ก่อนที่จะควบคุมความเสี่ยง สิ่งแรกที่ต้องทำคือทำความเข้าใจความเสี่ยงทุกด้านของธุรกิจ และถัดไปคือสร้างระดับความสามารถ 4 เสาหลักของ Operational Technology Security ที่ประกอบด้วย 1)การตรวจจับความผิดปกติภัยคุกคาม เหตุการณ์ และรู้ว่าคุณสามารถตอบสนองได้รวดเร็วเพียงใด 2)การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบกับเครือข่ายที่กำหนด 3)การควบคุมและการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้กับระบบ รวมถึงวิธีการที่ระบบสามารถเข้าถึงซึ่งกันและกัน และ 4)การระบุและปกป้องอาร์เรย์ของเครือข่ายปลายทางที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากพีซีและอุปกรณ์มือถือ เพื่อรวม IoT และ OT เนื่องจากเครือข่ายมีความซับซ้อน ใช้ฮาร์ดแวร์และโปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ จึงมีความสำคัญที่ต้องอาศัยการประเมินผลการดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงความซับซ้อนของเครือข่าย”

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ได้กล่าวต่อไปว่า “ทาง TPS ได้เข้าใจถึงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโซลูชั่น บริการ และผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและภัยคุกคาม หรือ Cisco Cyber Vision ซึ่งจะช่วยปกป้องเครือข่ายอุตสาหกรรมของคุณโดยไม่รบกวนการผลิต เพิ่มทัศนวิสัยและความเข้าใจเพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องในการผลิต ความสมบูรณ์และความปลอดภัย รวมทั้งปรับใช้การตรวจสอบความปลอดภัยในระดับต่างๆ โดยนอกจากโซลูชั่นดังกล่าวแล้ว สิ่งที่ควรจะต้องทำต่อไปคือแผนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่มีรายละเอียดครบถ้วน มีระบบตรวจสอบที่สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมและตอบสนองกิจกรรมเครือข่ายแบบเรียลไทม์และทันเวลา นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุง และด้วยศักยภาพและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของ TPS จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถระบุความเสี่ยงและจัดการกับการละเมิดที่เกิดขึ้นในทันที ด้วยทีมงานที่ทำงานตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัย ตรวจ จับภัยคุกคาม และแนะนำโซลูชั่นจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ TPS ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อกำหนดพื้นฐานพฤติกรรมเครือข่ายแบบปกติ และระบุช่องว่างการรักษาความปลอดภัย OT โดยใช้กระบวนการ Risk Insight ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

โดยผู้สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.thepractical.co.th หรือติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-1129999 ต่อ 209 หรืออีเมล์ marketing@thepractical.co.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Comments

comments