Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > ฟูจิตสึผลิกโฉมโรงงานของริโก้สู่ Smart Factory ด้วยโซลูชันจัดการโรงงานระยะไกล เร่งการทำ Digital Transformation ในยุค New Normal ด้วยโซลูชัน COLMINA Intelligent Dashboard

ฟูจิตสึผลิกโฉมโรงงานของริโก้สู่ Smart Factory ด้วยโซลูชันจัดการโรงงานระยะไกล เร่งการทำ Digital Transformation ในยุค New Normal ด้วยโซลูชัน COLMINA Intelligent Dashboard

//
Comments are Off

ริโก้ได้ริเริ่มใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลโรงงานด้วยภาพ (Factory Visualization) สำหรับรายงานสถานะการผลิตทั่วทั้งโรงงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021
ระบบดังกล่าวจะรวบรวม และประมวลผลข้อมูลการผลิต ทำให้ริโก้รับรู้สถานะการผลิตของทั้งโรงงานได้แบบเรียลไทม์
ระบบนี้ยังช่วยให้ริโก้ สามารถติดตามสถานะการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการควบคุมสั่งการจากระยะไกล ซึ่งทำให้ป้องกันปัญหาที่ส่งผลต่อความราบรื่นในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ขัดข้อง หรือสินค้าที่มีคุณภาพไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 3 สิงหาคม 2564 – ฟูจิตสึแถลงความร่วมมือกับบริษัทริโก้ในการพัฒนา และปรับใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสถานะการผลิตทั่วโรงงาน โดยริโก้ได้เริ่มใช้งานระบบนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ภายในโรงงานผลิตผงหมึกพิมพ์โพลีเมอร์(1) ที่เมืองนูมาซุ ประเทศญี่ปุ่น

ระบบใหม่ดังกล่าวขับเคลื่อนโดยอาศัยโซลูชัน FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA Intelligent Dashboard(2) ที่คอยรวบรวม และประมวลข้อมูลการผลิตภายในโรงงาน โดยนำเสนอข้อมูลสถานะการผลิตที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นข้อมูลการดำเนินงานของทั้งโรงงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการบริหารโรงงานจากระยะไกล และการเข้าแทรกแซงอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้การผลิตเกิดหยุดชะงัก และมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

ในอนาคต ฟูจิตสึจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนธุรกิจของริโก้ ในการขยับขยายระบบนี้ไปยังโรงงานอื่นๆ และสนับสนุนโครงการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นอย่างแข็งขัน

ความเป็นมา
สำนักงานของริโก้ ในเมืองนูมาซุ ทำหน้าที่เป็นฐานวิจัยพัฒนา (R&D) และผลิตสินค้าจำพวกผงหมึกโพลีเมอร์ ผลิตภัณฑ์เทอร์มัล(3) และมีการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ควบคู่กัน เช่น แผงโซล่าเซลล์ถัดไป และวัสดุชนิดใหม่ โดยกรณีของผงหมึกโพลีเมอร์นั้น ส่วนผสมทางเคมีจะไหลผ่านถังเก็บ ท่อลำเลียง และอุปกรณ์แปรรูป ซึ่งจะไม่สามารถยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากภายนอกได้เลย โรงงานจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์และการสุ่มตรวจตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเท่านั้น

การที่จะทำให้บุคลากรหน้างานที่มีจำนวนน้อย ๆ สามารถจัดการ และตอบสนองต่อข้อมูลที่ไหลบ่ามาจากเซ็นเซอร์จำนวนมหาศาลได้ จำเป็นต้องมีระบบรายงานข้อมูลการผลิตที่ทำงานอย่างรวดเร็ว และใช้งานง่าย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ผู้จัดการโรงงานไม่สะดวกเดินทางเข้ามาในโรงงาน ทางริโก้จึงเริ่มมองหารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ สำหรับการใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยในเดือนกันยายน 2563 ริโก้และฟูจิตสึได้จับมือกันพัฒนาและปรับใช้ระบบ Factory Visualization รายงานสถานะการผลิตทั่วโรงงาน ซึ่งสนับสนุนการบริหารโรงงานจากทางไกลที่ปลอดภัยและทันเวลา บนแนวคิดของโรงงานที่ต้องการให้คนทำงานอย่างสมาร์ทมากขึ้น

ภาพรวมของระบบ Factory Visualization
ระบบใหม่นี้ช่วยให้การจัดการสถานะด้านความปลอดภัย และคุณภาพของการผลิตภายในโรงงาน เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้โซลูชัน Factory Visualization ของฟูจิตสึ ที่ชื่อว่า COLMINA Intelligent Dashboard ซึ่งจะทำหน้าที่ประมวลผล รวบรวม และแสดงภาพข้อมูลอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ ที่ดึงมาจากเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตทั้งหมด

ด้วยการเชื่อมโยงระบบเข้ากับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้สามารถมองเห็นสถานะการทำงาน และคุณภาพของการผลิตได้จากทุกที่ทุกเวลา แม้ว่าผู้จัดการโรงงานจะไม่สามารถเข้าไปดูสายการผลิตได้ด้วยตัวเองก็ตาม ระบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปฏิบัติงานจากทางไกล เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความหยุดชะงักให้สายการผลิต และลดทอนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจ และให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรที่อยู่หน้างาน

แผนการในอนาคต
โรงงานที่เมืองนูมาซุของริโก้ มุ่งเน้นที่การปฏิบัติงานที่เพิ่มมูลค่า ด้วยการใช้ระบบแสดงผลข้อมูลสถานะการผลิตด้วยภาพทั่วทั้งโรงงาน เพื่อลดภาระการบริหารจัดการของผู้จัดการไซต์งานและคนงาน ริโก้ยังวางแผนที่จะ
อิมพลีเมนต์ระบบนี้ สำหรับแสดงสถานการณ์ผลิตในภาพรวมของโรงงานในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย

ฟูจิตสึยังคงสนับสนุนความคิดริเริ่ม ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่โรงงานผลิตของริโก้ต่อไป พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนในทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของแบรนด์ COLMINA ซึ่งก็คือ “นำนวัตกรรมมาสู่การผลิต ด้วยการส่งมอบบริการที่เป็นสากล เปิดกว้าง และรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มตัว” นั่นเอง

[1] ผงหมึกโพลีเมอร์ (Polymerized Toner): ผงหมึกประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งให้ภาพที่คมชัด และคุณภาพงานพิมพ์ที่สูงเป็นพิเศษ
[2] FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA Intelligent Dashboard : รวบรวมและแสดงผลข้อมูลสถานะการผลิตของทั่วโรงงานออกมาเป็นภาพ และด้วยความที่เป็นคลาวด์เซอร์วิส จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากโรงงานทุกแห่งออกมาใช้ได้ ไม่ว่าสาขาโรงงานจะอยู่ที่ภูมิภาคใดบนโลกนี้
[3] ผลิตภัณฑ์เทอร์มัล (Thermal Products) : เป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตข้อความและรูปภาพออกมาได้ โดยใช้ความร้อน

ที่มา : https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2021/0621-01.html

Comments

comments

You may also like
ฟูจิตสึ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งประธานบริษัทหญิงคนไทยคนแรก “นางสาวกนกกมล เลาหบูรณะกิจ”
มหาวิทยาลัยโตเกียว ใช้ Fugaku ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกของฟูจิตสึ ช่วยวิจัยคิดค้นยารักษาโควิด-19
ฟูจิตสึเตรียมเผยวิสัยทัศน์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรม ดิจิทัลที่งาน Fujitsu ActivateNow 2021
ฟูจิตสึ ประเทศไทย เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย – SOCaaS ผนึกพันธมิตรเทคโนโลยี LogRhythm ลุยตลาดลูกค้าระดับองค์กรเต็มรูปแบบ